Indlfytningssynet

Som lejer vil man helst ikke fremstå besværlig over for udlejeren, især ikke i starten, men i det lange løb bærer det frugt at have været grundig. Det er trods alt dit depositum og dit hjem.

Istandsættelse og klargøring

Fraflytningsrengøring

Maler ved flytning

Gulvslibning

Indflytningssyn

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der, ifølge lejeloven, altid afholdes indflyngssyn. Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, er der ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Det anbefales dog, at lejer og udlejer i alle lejeforhold gennemgår lejemålets stand sammen.

Ved nøgleoverdragelse synes lejemålet af udlejer, eller en repræsentant, og dig. Synet udføres som oftest med udgangspunkt i et skema, typisk kaldet en indflytningsrapport, hvor I sammen noterer lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der er lejemålet ved indflytning. Skemaet inkluderer typisk følgende eller lignende punkter:

Finder i fejl og mangler?

Finder I fejl og mangler ved indflytningssynet kan udlejer enten vælge at udbedre de pågældende fejl og mangler, eller blot rapportere dem i indflytningsrapporten. Ved fraflytning hæfter du ikke for de skader, fejl og mangler, der er nedskrevet i indflytningsrapporten. Det er derfor uhyre vigtigt at være grundig ved indflytningssynet, da du på den måde kan sikre, at du ved en senere udflytning ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der ved indflytning.

Som lejer er det vigtigt at tage del i gennemgangen af lejeboligen og være opmærksom på, at de fejl og mangler, som I finder, bliver noteret. Du skal huske, at selvom udlejeren er den erfarne i gennemgangen, så skal du ikke holde dig tilbage. Det er jo i sidste ende dit depositum, der ved udflytning skal udbedre de fejl og mangler, som ikke er noteret under indflytningssynet. Og det er selvfølgelig dig, som ny lejer, der skal være tilfreds med boligens stand.

Vigtigt! Det er udlejers ansvar, at du som lejer får en fysisk kopi af indflytningsrapporten i forlængelse af indflytningssynet. Er du som lejer ikke til stede ved indflytningssynet eller vil du ikke kvittere for rapporten, skal udlejer aflevere rapporten til dig senest to uger efter indflytningssynet. Hvis din udlejer ikke overholder denne frist, har udlejeren ikke krav på istandsættelse ved fraflytning – medmindre at skaderne skyldes misligholdelse som følge af din opførsel.

14-dages fristen

Et indflytningssyn kan forløbe meget hurtigt, da mange udlejere ofte er rutinerede i at foretage syn. Der er dog mange ting, som selv et par rutinerede øjne kan overse. Der kan eksempelvis være løse fodlister, revnede fuger eller fliser og knækkede spots, som hverken du eller udlejer ved indflytningssynet har lagt mærke til. Derfor er det vigtigt, at du gennemgår lejligheden grundigt i de efterfølgende dage efter indflytningssynet. Dine eventuelle nye opdagelser af yderligere fejl og mangler skal meddeles til udlejeren senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Det er en rigtig god idé at tage billeder af de fejl og mangler, som du opdager ved indflytningssynet og de efterfølgende 14 dage, så manglerne altid kan dokumenteres.

Vigtigt! Udlejere der er forpligtet til at afholde indflytningssyn, men som undlader at gøre det, mister sin ret til at påberåbe sig mangler ved ejendommen. Den eneste undtagelse er, hvis der er ødelagt noget, eller hvis lejer har handlet bedragerisk.

Få flyttehjælp i København, Roskilde & omegn

Dit navn(Påkrævet)
Din adresse
Ønsket opstartsdato(Påkrævet)

Det siger vores kunder

Kontakt os i dag

Kontakt Flyttehjælpen via telefon eller vores kontaktformular.
Vi kan hjælpe både indenfor erhverv og private.