Værd at vide ved fraflytning af lejebolig

Skal du flytte? Og mangler du hjælp til gulvafslibning, lakering af gulve eller gulvafhøvling? Se mere om, hvordan Flyttehjælpen ApS sikrer, at du får dit depositum tilbage, når du flytter fra lejligheden eller huset.
Klik her for at få tilbud ↓

Hvad må udlejer kræve?

Står du og skal fraflytte din lejlighed, kan det være svært at vide, hvad din udlejer kan forlange, når det gælder istandsættelse af lejeboligen. Der er dog i lejeloven fastsat en grænse for, hvad der kan forventes af dig. Som lejer har du ikke pligt til at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori du overtog det lejede. Udlejer må endvidere forvente en vis forringelse, som skyldes almindelig slid og ælde. Din udlejer kan således aldrig kræve, at du ved fraflytning sætter lejemålet i bedre stand, end det var, da du flyttede ind.

Er din lejekontrakt indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer, jf. lejelovens § 98, kun kræve en “normalistandsættelse”, når du fraflytter et lejemål. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern.

Er din lejekontrakt indgået før 1. juli 2015, kan udlejer kræve, at du afleverer lejemålet nyistandsat, hvis det lejemålet var nyistandsat, da du flyttede ind. Det vil sige, at du skal betale for istandsættelse af alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt.

Tidsfristerne

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes indflytnings- og udflytningssyn. Boligen skal synes senest 2 uger efter, at udlejer er gjort bekendt med, at du er flyttet ud. Du skal som lejer indkaldes til syn med mindst 1 uges varsel. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke forlange, at du betaler for udbedring af mangler, hvis tidsfristen på mindst 1 uge ikke overholdes.

Hvis din udlejer kun lejer ét lejemål ud, har vedkommende ikke pligt til at afholde et fraflytningssyn, men skal gøre dig bekendt med sine krav til istandsættelse inden 2 uger fra fraflytningsdagen. Udlejer skal således informere dig om hvilke mangler ved lejemålet, der skal udbedres, og hvad prisen herfor vil være. Dette skal udlejer gøre inden der er gået 2 uger fra den dag, du afleverede nøglerne til udlejer. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke kræve, at du betaler for udbedring af manglerne, hvis ikke tidsfristen overholdes.

Fraflytningsrapporten

Ved fraflytningssyn skal udlejere, der lejer mere end ét lejemål ud, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal du have udleveret ved synet. Udlejer kan enten printe en version af rapporten til dig med det samme eller sende den via mail, mens I står sammen. Modtager du den på mail under synet, skal du straks besvare mailen og bekræfte modtagelsen af rapporten.

HUSK: Både du og din udlejer skal underskrive rapporten. Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100% enig med udlejer om rapportens indhold. Er du forhindret i at deltage i synet, eller nægter du at acceptere fraflytningsrapporten, fordi du er uenig med udlejer om rapportens indhold, skal udlejer sende den til dig senest 2 uger efter synet. Når du har modtaget fraflytningsrapport, kan du fremsætte indsigelser.

 

Gode råd

  • Se din indflytningsrapport igennem, inden du og udlejer foretager fraflytningssyn, så er du bevidst om, hvordan standen var, da du flyttede ind, og dermed hvordan lejemålet skal afleveres.
  • Gennemse tjeklisten fra dit indflytningssyn, som du fik, da du gennemgik lejemålet, inden du flyttede ind. Det er ofte denne liste, som udlejer anvender ved fraflytningssynet. På den måde du følge listen og eventuelt komme udlejer i forkøbet ved at udbedre og ordne disse punkter inden fraflytningssynet.
  • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedste stand. Kan du ikke finde tjeklisten fra indflytning, kan du altid spørge din udlejer, om du kan få udleveret tjeklisten, der skal bruges til fraflytningsynet, på forhånd. Således kan du gå den igennem og udbedre lejemålet inden synet.
  • Har du istandsat lejemålet, er det vigtigt, at du inden fraflytningssynet sørger for at tage billeder af hele lejligheden, stort som småt. Billederne kan anvendes i tilfælde af, at der opstår uenigheder mellem dig og udlejer. Billederne kan bruges til at indgå en dialog med udlejer og Huslejenævnet, hvis det bliver nødvendigt.
  • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100% enig med udlejer om rapportens indhold.
  • Få altid en kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.
  • Det kan være en god ide at medbringe en bekendt til flyttesynet, således at udlejer ikke fører ordet, og man bagefter fortryder, at man blot stod og nikkede.

        Alle vores råd, er taget ud fra Lejerens Frie Retshjælp og lejeloven, som hjælper med. 

Lejernes landsorganisation
Lejernes Landsorganisation
Lejerens frie retshjælp
Lejerens frie retshjælp
Lejeloven
Lejeloven
Back To Top